Contact us
Yuan Tian, Program Director, Department of TVET Program
Yifu Conference Center, No. 160 Fuxingmen Nei Street, Beijing 100031, P. R. China
Web: www.cacie.edu.cn
66090069
EXT:8077
Immediate attention