Leadership

Leadership in History

VIEW PPT
Publish Date: 2015-05-13 Source: Visits: 3414

CEAIE Leadership in History

The decision-making body of CEAIE is the Council which convenes a meeting every two years. The CEAIE first Council was set up in 1981. The term of their service is five years.

 

CEAIE 1st Council (1981-1989)

President:  Huang Xinbai*
Vice Presidents:  Li Tao, Ji Xianlin*, Zhang Wei*, Gu Chaohao*, Lv Xingwei*, Huang Shiqi
Secretary-General:  Zhao Ji, Ni Mengxiong               
Deputy Secretaries-General:  Ma Jiali*, Gao Lvduan, Ji Xiaolin*  

CEAIE 2nd Council (05.1989 - 04.1994)
          
President:  Huang Xinbai*                          
Executive Vice President:  Li Tao                           
Vice Presidents:  Ding Shisun, Wei Yu, Lv Xingwei*, Wang Pingshan*, Shao Zongjie, Zhang Qizhi, Gu Mingyuan, Ciwang Junmei
Advisors:  Ji Xianlin*, Jing Shuping*, Huang Shiqi                   
Secretary-General:  Ge Shouqin, Xie Qigang, Ni Mengxiong                   
Deputy Secretary-General:  Gao Lvduan
                 
CEAIE 3rd Council (04.1994 - 11.1998)  
                                 
Honorary President:  Huang Xinbai*                               
President:  Li Tao                               
Vice Presidents:  Ding Shisun, Tao Xiping, Xie Lijuan, Lu Zhonghe, Zhang Qizhi, Luo Haocai, Shao Zongjie, Gu Mingyuan, Ciwang Junmei
Advisors:  Zhang Wei*, Lv Xingwei*                           
Secretary-General:  Li Shunxing                               
Deputy Secretaries-General:  Gao Lvduan, Zhang Dean*, Wu Zaofeng, Hu Shuzhi
 
CEAIE 4th Council (11.1998 - 09.2003)  
                                             
Honorary Presidents:  Ding Shisun, Huang Xinbai*, Li Tao
President:  Liu Bin                                            
1st Vice President:  Hao Keming                                           
Vice Presidents:  Tao Xiping, Xie Lijuan, Wang Dazhong, Xu Zhihong, Chen Jiaer, Han Dajian, Sun Tianyi, Lu Tiecheng, Ciwang Junmei, Lin Wenyi, Chen Mokai, Wang Yingjie
Special Advisors:  Colin Power, Victor Oporto, Ichirou Tanaka*, Siegfried Lengl, Sir Leonard Appleyard, Adrian A. Basora, Marlene Johnson, Yasunori Nishijima*, Jun-yop Kim, Shukshunov, Zeng Xianzi, Song Youming
Secretaries-General:  Li Shunxing (1998.11 - 2001.03), You Shaozhong (2001.03 - 2003.09)    Deputy Secretaries-General:  Wu Zaofen, You Shaozhong (2000 - 2001.03), Yang Meng, Lin Zuoping    
      
CEAIE 5th Council (10.2003 - 01.2010)

Honorary Presidents:  Ding Shisun, Lu Yongxiang, Luo Haocai, Huang Xinbai*, Li Tao
President:  Liu Bin                                                        
Vice Presidents:  Chen Jiaer, Lin Wenyi, Xu Zhihong, Gu Binglin, Zhong Binglin, Qian Yicehng, Wang Shenghong, Tang Zhixiang, Wang Xunzhang, Lu Tiecheng
Advisor-in-chief:  Hao Keming                                                        
Advisors:  Ji Xianlin*, Tao Xiping, Xie Lijuan, Wang Dazhong, Han Dajian, Sun Tianyi, Lv Xingwei*, Shao Zongjie,  Li Ying, Chen Mokai, Gu Mingyuan, Ciwang Junmei, Wang Yingjie, Zeng Xianzi, Song Youming
Special Advisors:  Colin Power, Victor Oporto, Ichirou Tanaka*, Siegfried Lengl, Sir Leonard Appleyard, Adrian A. Basora, Marlene Johnson, Constantine W. “Deno” Curris, Yasunori Nishijima*, Jun-yop Kim, Shukshunov               
Secretaries-General:  You Shaozhong ( 2003.10 - 2005.07), Jiang Bo (2005.07 - 2010.01)     Deputy Secretary-Generals:     Wu Zaofeng, Yang Meng,  Lin Zuoping        

* : Represents those who passed away.                                                              

Immediate attention